מדיניות החזרות וביטולים

במטרה להעניק מקדם בטחון נוסף ללקוחותינו, אנו מבצעים זיכוי מלא במקרים בהם לא הצלחנו לפתור את הבעיה לשמה נשכרנו על ידי הלקוח.

למעט מקרים אלה, לא תהיה אפשרות לביטול עסקה במקרה שהעבודה על הזמנת הלקוח החלה, או לאחר אספקת השירות ללקוח.

בכל מקרה, iPress תפעל בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

ביטול עסקה נעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010, וחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

להלן קישורים למדריכים רלוונטים בנושא ביטול עסקה:

https://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations
https://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf